Inclusive education- Educație incluzivă (RO only)

The main objective of this training is to increase the level of inclusion in education of children with vulnerable background by improving the school environment.

Obiectiv

Creșterea gradului de incluziune în educație a copiilor provenind din medii vulnerabile prin îmbunătățirea mediului școlar. 

Scurtă descriere

Lipsa accesului la educație incluzivă de calitate reduce dramatic șansele copiilor de a-și valorifica potențialul, de a deprinde abilități esențiale pentru viața lor și de a-și câștiga traiul ca adulți.
Pentru a deveni un mediu incluziv, școala are nevoie ea însăși să fie inclusă într-o rețea de sprijin. Primul pas, este ca școala să aibă initiativa de a-și îmbunătăți relația cu câteva instituții de la nivel local, județean și national, cu comunitatea din care face parte și cu părinții, pentru ca în final să ofere tuturor elevilor o șansă reală la educație.

Metode folosite

 • Brainstorming-ul
 • Jocul de rol
 • Studiul de caz 
 • Discuția facilitată 
 • Mind mapping
 • Prelegerea
 • Evaluarea formării
 • Revizuirea activității

Finalitate

 • La finalizarea cursului, participanții vor fi capabili la nivel de cunoaștere și înțelegere:
 • să cunoască conceptul de Școala Incluzivă;
 • să cunoască elemente de interculturalitate (istoria romilor pe scurt si elemente de cultura a romilor);
 • să cunoască conceptele stereotipie / discriminare / segregare;
 • să realizeze o analiză a situației actuale privind gradul de incluziune în educație a copiilor provenind din grupuri vulnerabile - puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenintări;
 • să identifice modalități specific contextului local de îmbunătățire a relației școală – primărie/DAS;
 • să identifice modalități personalizate de îmbunătățire a relației școală – ISJ; scoală – CJRAE; școală – DGASPC; școală – ONG-uri;
 • să identifice metode didactice inovative;
 • să realizeze planuri individuale de sprijin pentru copiii vulnerabili;
 • să cunoască indicatorii care arată gradul de incluziune în educație;
 • să realizeze un plan de măsuri pentru creșterea gradului de incluziune în educație.
Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit