Expert in accessing structural and cohesion funds- Expert accesare fonduri structurale și de coeziune ( RO only)

A short description of the "Expert in accessing structural and cohesion funds" training content ( RO only) . 

Scurta descriere a continutului cursului "Expert accesare fonduri structurale și de coeziune ".

Obiectiv
Obiectivul general:
Creșterea capacității autorităților locale în atragerea de finanțări europene, pentru rezolvarea constrângerilor întâmpinate de comunitățile dezavantajate, inclusiv romi.

Obiectivele specifice:
1. Creșterea nivelului de cunoștințe pe care le au participanții, în domeniul fondurilor europene și a sistemelor de gestionare a acestora la nivelul UE;
2. Îmbunătățirea capacității participanților de a corela noțiunile în managementul proiectelor cu specificul accesării fondurilor europene;
3. Dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, comunicare și negociere pentru participanți.

Scurtă descriere
Trainingul se desfășoară pe parcursul mai multor zile, combinând sesiunile de funizare a cunoștințelor teoretice cu ateliere de lucru pe teme concrete, practice.
Agenda cursului cuprinde prezentarea generală a fondurilor europene și modul de alocare a acestora pentru statele europene, în funcție de obiectivele fiecărei perioade programare, cu accent pe 2021-2027. Sunt prezentate coordonatele principale ale programelor operaționale în România, prioritățile și fondurile alocate. Urmează parcurgerea etapelor PCM, respectiv prezentarea procesului de planificare necesar, în baza căruia se pot stabili viziunea de dezvoltare precum și direcțiile ce trebuie urmate, fondurile ce se vor accesa fiind instrumentele pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a comunității. Se acordă o mare atenție modului în care se stabilește pentru fiecare proiect obiectivul general, obiectivele specific, activitățile necesare, durata și succcesiunea acestora și bugetul. Se lucrează pentru formularea acestora în corelare cu prevederile din Ghidul solicitantului aferent unui apel de proiect ales de formatori, în funcție de interesul participanților (cum ar fi investiții în infrastructura de transport, educație, socială sau capital uman)
De asemenea, se prezintă pe scurt aspecte referitoare la achizițiile ce se vor realiza în proiect, având în vedere legislația specifică, iar la final se lucrează pentru estimarea rezultatelor pe baza unor indicatori specifici.
Toate cunoștințele prezentate în cadru sesiunilor de teorie, sunt ulterior exersate și fixate în cadrul atelierele de lucru, participanții fiind grupați în echipe. 

Metode folosite
Formatorii utilizează prezentări  power point, studii de caz, exerciții în echipă.

Finalitate
Cursul se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse de autorizarea ANC, în cazul cursurilor la finalul cărora se obține certificatul Expert accesare fonduri structural și de coeziune. Acesta presupune parcurgerea unui anumit număr de ore de pregătire teoretică și practică.
La final, se  organizează un examen pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, precum și prezentarea unui proiect lucrat în cadrul echipelor stabilite în timpul cursului.
În cazul unor solicitări punctuale, cursul poate fi organizat astfel încât să fie îndeplinite nevoie de formare ale participanților.

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit